Novinky

Robíme

Fakturačné údaje a Kontakt

Fakturačné údaje

Firma: EXTREMEWORKS s.r.o.


Adresa: Severná 11, 974 01, Banská Bystrica


IČO: 47987359


DIČ: 2024169400


IČ DPH: SK 2024169400


č.účtu(IBAN): SK47 1100 0000 0029 4046 2896

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel:
sro, Vložka číslo 27520/S.

Kontakt

Konateľ: Viliam Budaj

Tel.: +421 917 659 031 Mail: viliam.budaj@gmail.com WEB: www.extremeworks.sk